Syntetiska tankar,bilder som induceras i den mänskliga hjänan via implantat…

Kontakt:  bionicgate@live.se (Magnus Olsson)

Computer-generated image of a human brain

Det finns en stor fara med Syntetisk Telepati och jag talar utifrån mina egna erfarenheter. Jag ska inte uppta för mycket plats i de här diskussionerna men jag vill ändå säga att syntetisk telepati är , enkelt uttryckt, ett sätt att införa bilder, ord, minnen eller tankar i en människas huvud.

Innan man lär sig identifiera den, tror man helt och hållet att det man tänker är ens egna tankar. Man ifrågasätter inte alls vad man tänker. I synnerhet då man får en briljant idé som kanske någon annan har infört i ens huvud eller när man plötsligt har “det rätta svaret” eller “minnesluckorna” fylls på automatiskt till den graden att man kan, om någon annan skickar den här informationen ha tillgång till sådan information som man i normala fall inte har.

Samtidigt måste man ha viss kunskap om ämnet, man måste ha ordförrådet, annars går det inte att skicka över ett begrepp som man aldrig har hört förut men man kan skicka ett närliggande begrepp som man sedan kan associera med sådan kunskap som man redan har.

Faran är så klart att de vanligaste orden är just shoppa, anpassa dig, acceptera och ifrågasätt inte, var så rädd som möjligt, jobba mycket, titta på tv, köp en ny dator eller en ny mobiltelefon, osv.

En annan fara är att det är otroligt svårt att skilja mellan de egna tankarna och de tankar som införs. Man är helt övertygad om att det som skickas är vad man själv tänker.

Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Hur de nu skickar de här tankarna och om alla behöver en mottagare i kroppen eller hjärnan vet man så klart inte, men sådant kan införas i kroppen via vaccin i skolan.

Det handlar inte endast om människor som anser sig vara felbehandlade och som ropar högt att de får vara offer för att andra ska ha det bra och hjälpa till att bota sjukdomar.

Det handlar lite om människans framtid. Vad lever man för liv om man inte kan göra självständiga val?

De flesta offer kan ibland känna sig lite stolta över att de får vara med och “hjälpa” mänskligheten, men snart inser de hur onda de här forskarna är, totalt hjärtlösa. De går hur långt som helst. Varför skulle de bry sig om någon annan? Varför skulle de låta bli att hjärntvätta eller ta kontrollen över en hel befolkning när de redan har börjat stifta lagar som strider mot de mänskliga rättigheterna samtidigt som de gör experiment på helt försvarslösa individer för att kunna utveckla hjärntvättningsteknikerna vidare?

Många av dem har barn och de förfäras inför sina barns framtid.

Det är viktigt att ta ett steg utanför rädslan och våga ta ställning. Men det måste vara den vanliga människan som tar ställning.

Våra liv är ändå redan förstörda. Vi har inte så mycket kvar att förlora eller vinna för den delen annat än ett hopp om att våra barn eller andra människor inte behöver gå genom det som vi går genom.

9 Responses to Syntetiska tankar,bilder som induceras i den mänskliga hjänan via implantat…

 1. Mike says:

  Hej Magnu Olsson SWEDEN;

  Det otroliga, det snabbserverande uttrycken “Synd, men omöjligt— av högre
  komplexitet—Man råkar på dessa reaktioner var man än befinner sig på energiskalorna;

  Jag bör om någon kunna känna dragen hos de reaktioner i människan som spontant a l l t i d förnekar
  existensen av det psykiatrin gett namn, symtom (vilken bredd!) o s v

  Men här hara vi ett slag av problem som är f ö r mediaintressant för att bara vinkas bort.
  Sålunda: 1. Media kan göra goda affärer på att med full kraft ta spets på avslöjanden om hur
  Hjärnornas krig pågår bakom Lyckta dörrar som en tredimensionell Kafka och Moment 22.

  En normalanpassad individ har icke en chans i detta myller av dementier, nyheter utan adress, hätska hatkrig i professurernas
  normaltillstånd om stora nya framsteg uppdagas;

  Och att vinna Hjärnornas krig är en utopisk tanke, forskarna får ofta bakläxa på de bataljer
  man genomstridit utan att ha fokus på resultat.

  En reaktion som är enutmaning till alla dessa ^NANO- och övriga disciplinner där articifiell människa
  skapas;

  O m det skulle vara mpöjligt att inplantera mottagare och sändare samt efterhärma våra hjärnors innersta koder –
  ja, skulle det då inte vara fullt rimligt – ja, snarast ett ANSVAR från samhällets sida! – att a) lindra de plågor de utsatta
  mänskliga “experimentmössen” dagligen, ja stundligen dygnet runt i ett evighetshjul, b) Skulle dessa i och för sig
  starka individer – som orkar stå ut, hur nu än plågan har för grogrund – inte kunna bringas till ett drägligt medverkande i reell
  forskning oc där målet är attt stoppa “störningarna” samt jaga bort det som utan försökspersonens godkännande pågår.

  Visst.
  Men politik är vanskligt.
  Jag föreslår att krafter som kan vinna gehör i det svenska valet denna sensommar—-att man letar fram kanaler så att Hjärnornas krig kommer i
  rampljuset i Sverige.
  Där finner vi “allt”; Ny tekniks spitzenkraft-Centrum.. S Thorwald Olsson
  blogg https://thorwaldscomeback.blogspot.com FIGUR: THORWALD oLSSONS BOKMÄRKE – SKAPAT 2010. hJÄRNORNAS KRIG, DEL 1.

 2. Ander says:

  “Could a media system, controlled by a few global corporations with the ability to overwhelm all competing voices, be able to turn lies into truth?…”

  https://www.informationclearinghouse.info/article13062.htm
  Omega – 29. Jul, 22:42