Staten, kapitalet…och forskningen

Av Magnus Olsson (bionicgate@live.se)

De ämne vi här kommer att belysa är högaktuellt och pågår i Sverige nu.

brain black

Forskningen på KI, KTH, Lunds universitet  m.fl. finansieras med  statliga medel samt privata donnationer.

Forskarna blir egna näringsidkare och får ta del av dessa medel  och att i egen sak utveckla  samt använda befintliga resultat till kommersiella tillämpningar exempelvis att skapa artificiell inteligens mm.Vad detta betyder är att statliga medel finansierar privata intressen.

När forskningen bygger på kommersiella intressen avser man vara banbrytande inom sitt respektive område. För att vara först är man villig att ta risker även om det betyder att man blir kriminell. Inom neuro forkningen tex är det enda hållbara att forska på levande människor. Går man så långt att göra detta med människor utan deras vetskap och sammtycke? JA, det vi här kommer att gå in på handlar just om det.

Neuro forskningen har kommit så långt att man kan hacka det neurala systemet trådlöst vilket betyder  att en dator kan kommunisera med din hjärna och lagra alla dina sinnesupplevelser och sedan studera ditt kognetiva beteende, alltså den ultimata människostudien. De kommersiella användarområdena är oändliga och det känns överflödigt att förklara de vittgående konsekvenserna när detta missbrukas. Denna teknologi  hjärna-dator-interaktion är det störststa som hänt under 2000 talet och kommer att revolutinera vårt sätt att leva.

Informations och kommunikationssamhället är på väg direkt in i våra hjärnor och den etiska debatten är obefintlig i Sverige och måste snarast tas upp i media.Vi är ett företag som jobbar för detta och har kommit i kontakt med människor som är offer för dessa experiment. Dessa offer har gemensamma berättelser och är geografiskt boende i samma upptagnings område  Solna alltså nära KI,Kista och KTH. Försöksobjektens berättelser är så hemska då de andvänts som försöksdjur och man testar den nya teknologin på de mest makabra och perversa sätt.

Nanoteknologin gör det möjligt att injecera implantat för denna typ av kommunikation, de har en programmerad destination i hjärnan där de komuniserar med strålningsvågor på samma sätt som de neurala systemet gör.

Nano Chip

Stockholm Brain Institut försöker kartlägga människans hjärnan och  har ett intimt förhållande med ett antal privata intressen ex IBM,  Astra Zeneca och Telia samt ett antal mindre företag. Anders Lansner är den drivande kraften när det gäller neurocomputing på SBI och har kommit långt när det gäller denna teknologi, MIND TECH Sverige pekar inte ut någon men vi vet var kompetens och teknik finns. SBI har genom bland andra Vinnova fått enorma anslag för att försöka bli världsledande inom detta område.

Preface……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                  5
It’s all about linking and comparison……………………………………………………………………………………                                                                                                 7
Warming Up……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                        7
Linking, comparison and decisions…………………………………………………………………………………..                                                                                                   7
Neural Networks……………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                 8
Procedural or not ?………………………………………………….
Magnus Olsson


6 Responses to Staten, kapitalet…och forskningen

  1. Mind Control... says:

    Or perhaps extra copies of genes that code for certain neural receptor sites could be introduced in the brain, to improve learning skills; that has been done in mice, in the lab of Joe Z. Tsien, of Boston University. Electrical stimulation has been used with some success as an adjunct to standard rehabilitation techniques for stroke victims — could it improve cognitive functions in healthy individuals?

  2. Erikson.p says:

    Det finns en stor fara med Syntetisk Telepati och jag talar utifrån mina egna erfarenheter. Jag ska inte uppta för mycket plats i de här diskussionerna men jag vill ändå säga att syntetisk telepati är , enkelt uttryckt, ett sätt att införa bilder, ord, minnen eller tankar i en människas huvud.

    Innan man lär sig identifiera den, tror man helt och hållet att det man tänker är ens egna tankar. Man ifrågasätter inte alls vad man tänker. I synnerhet då man får en briljant idé som kanske någon annan har infört i ens huvud eller när man plötsligt har “det rätta svaret” eller “minnesluckorna” fylls på automatiskt till den graden att man kan, om någon annan skickar den här informationen ha tillgång till sådan information som man i normala fall inte har.