Mind Control

Published by MindTech Sweden

KRIMINELLA…forsknings övergrepp i SVERIGE med MIND CONTROL implantat!


“Forskarnas” kränkningar av FN:s deklaration om de Mänskliga Rätttigheterna med MIND CONTROL implantat i den mänskliga hjärnan!!!

brain control

I Sverige utvecklas syntetisk telepati, en kommunikationsteknik byggd pć tankar, inte tal.

Dator-hjärna-gränssnitt i nanostorlek kan nu injiceras i människan av internationella forsknings syndikat pć svenska sjukhus. Syntetisk telepati utvecklas  med de nya dator-hjärna-gränssnitten, teknologins utveckling sker under brutala forskarövergrepp pć oskyldiga människor. Det tar flera ćr av programutveckling för det nya multimediasprćket mellan människa och maskin. Tankekommunikationen inkluderar avbildning och kommunikation med människans sinnen (perception).

Männniskan hćller med nanoteknologin och denna forskning pć att förvandlas till en multimediaapplikation. Forskardatorer kan via nanoimplantaten med lögndetektor-programvaror och multimediateknik i cloud/grid computing, det sć kallade molnet avkoda och läsa människans tankar och sinnen.

Dopning och andra sätt att förrbättra prestationer väcker ocksć särkskilda etiska frćgor. Den moderna hjärnrnforskningen erbjuder ett annat exempel. När neurovetenskapen producerar resultat som förändrarndrar den neurobiologiska beskrivningen av männskligt medvetande, vad blir dć kvar av föreställningar om att människan har en fri vilja och ett personligt ansvar förr sina handlingar? Ny kunskap om moralens plats i hjärnan blćser ocksć nytt liv i debatten om det finns en universell moral. Dessa frćgeställningar plockas upp av neuroetiken, ett ämmne som hanterar de särskilda filosofiska och etiska frćgeställningar som väcks av neuro- och kognitionsforskningen.

15 Replies

 1. Richard Mar 24th 2010

  CLONING THE EMOTIONS

  By using these computer-enhanced EEGs, scientists can identify and isolate the brain’s low-amplitude “emotion signature clusters”, synthesise them and store them on another computer. In other words, by studying the subtle characteristic brainwave patterns that occur when a subject experiences a particular emotion, scientists have been able to identify the concomitant brainwave pattern and can now duplicate it. “These clusters are then placed on the Silent SoundÂź carrier frequencies and will silently trigger the occurrence of the same basic emotion in another human being!”

 2. Richard Mar 24th 2010

  The experience of discovering and accepting the fact that there is an electronic chip in your brain is devastating: you feel humiliated, you are scared of the unknown damage it may have caused, you are scared of the things the controllers are able do with your mind.

 3. You also later on discover the mistakes you have made in your life before realizing they were dictated to you and outcomes of stunning. Understanding a decades stunned life-line ending in misery and poverty at the end-point is a nightmare. Suicidal thoughts may not be far, you could be very bitter and angry against those implanting the thing in your brain, and for good reason.

 4. Stig Thorwald Olsson Mar 30th 2010

  Ja, material finns;
  De som identifieras som offer i den knappt pÄbörjade striden
  om mĂ€nnisko-hjĂ€rnan – vart fall Ă€r experimenten inte under tillsyn och sedvanlig observandum;
  UPPROP SÅLUNDA PÅKALLAT:
  Etiska rÄdet/VEtenskapsakademien bör ta tag och en form av kommission formeras för
  a t t kartlĂ€gga experiment/forskning i fĂ€lt som vĂ€ntas skapa den första articifiella mĂ€nniskan. Kloning – sĂ„ tyst det blivit.
  NANO och kanske Ă€n mer spektakulĂ€ra tekniker–experiment djur/mĂ€nnniskor.
  I denna galopp mot mÄlet visas inte respektive part sina resultat och metoder!
  S Thorwald Olsson

 5. Sam L// U.K Mar 31st 2010

  Or perhaps extra copies of genes that code for certain neural receptor sites could be introduced in the brain, to improve learning skills; that has been done in mice, in the lab of Joe Z. Tsien, of Boston University. Electrical stimulation has been used with some success as an adjunct to standard rehabilitation techniques for stroke victims — could it improve cognitive functions in healthy individuals?

 6. Anders KTH Stockholm Apr 6th 2010

  Dopning och andra sÀtt att förbÀttra prestationer vÀcker ocksÄ sÀrkskilda etiska frÄgor. Den moderna hjÀrnforskningen erbjuder ett annat exempel. NÀr neurovetenskapen producerar resultat som förÀndrar den neurobiologiska beskrivningen av mÀnskligt medvetande, vad blir dÄ kvar av förestÀllningar om att mÀnniskan har en fri vilja och ett personligt ansvar för sina handlingar? Ny kunskap om moralens plats i hjÀrnan blÄser ocksÄ nytt liv i debatten om det finns en universell moral. Dessa frÄgestÀllningar plockas upp av neuroetiken, ett Àmne som hanterar de sÀrskilda filosofiska och etiska frÄgestÀllningar som vÀcks av neuro- och kognitionsforskningen.

 7. Joe D. Boston USA Apr 6th 2010

  Does it matter that human microchipping is a violation of at least nineteen of the United Nations – Universal Declaration of Human Rights? Well it seems that Wall Street does not answer to the moral and ethic construct…

 8. Bigitta L Apr 7th 2010

  Kognitiva paparazzi och grov mÀnniskotortyr!

  Utveckling av nya medicinska avbildningstekniker för hjÀrnan ger anledning att pÄstÄ att regeringen har skygglappar pÄ sig och stödjer dödlig forskning pÄ mÀnniskor till förmÄn för framtida inkomster inom medicin, datorteknik, programvaror och nÀtverksteknik.

  ForskningsomrĂ„det ligger inom EUÂŽs 7:e ramprogram och samarbete sker med USA.ForskningsomrĂ„dena Ă€r ”IKT” (Information and kommunikation technologies)”FET” (Future and Emerging Technologies)

  ”Kan man t.ex. förstĂ„ och utnyttja de sĂ€tt pĂ„ vilka sociala och biologiska system organiserar sig och utvecklas, banas vĂ€g för utvecklingen av nya möjligheter för nĂ€sta generations programvara och nĂ€tverksteknik”

  ”PĂ„ FET-omrĂ„det bedriver man dessutom pionjĂ€rarbete kring nya idĂ©er som artificiella levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvĂ„vĂ€gsgrĂ€nssnitt mellan hjĂ€rna och maskin”

  Svensk psykiatrisk vÄrd anvÀnds och griper in för att löser problematik som uppkommer i olagliga svenska forskningsprojekt vilka inte prövas i etikprövningsnÀmnder.
  MÀnniskor drivs sedan 5 Ärs tid till vansinne med samma typ av datorhjÀrnor som t ex skall hjÀlpa mÀnniskor med stroke eller bli ett kommunikationssystem för militÀren, detta under utveckling av det nya Internetbaserade mÀnniska-maskin-sprÄket.
  Inga kontrollerande instanser för denna typ av missbruk finns i nuvarande politiska system. Sverige krĂ€nker gravt konventioner för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter i egenskap av att vara ledande forskarnation i Ă€mnet “syntetisk telepati” Hur mĂ„nga mord, sjĂ€lvmord, vansinnighetsdĂ„d, trafikolyckor mm. som finns dolda bakom den vattentĂ€ta fasaden vet bara forskarna sjĂ€lva.

  Med okÀnda psykiska och fysiska skador och utan informerat samtycke injiceras pÄ svenska sjukhus nanoteknik för mÀnniska-maskin-integration i ovetande mÀnniskor. Dessa mÀnniskor utnyttjas sedan för utveckling av morgondagens programvaror och nÀtverksteknik. VetenskapsrÄdet och Vinnova stöttar mörklÀggningen av de nya teknikerna. Dessa instanser dÀr akademisk kunskap i Àmnet finns hÀnvisar till att bevis saknas. Personer som rÄkar ut för dessa forskarexperiment kan pÄ grund av denna situation aldrig fÄ gehör för hur det nya forskningsomrÄdet missbrukas. Forskningen bestÄr i att medvetandet datorvissualiseras under en sÄ brutal press att försökspersonerna efter nÄgra Är slÄs/spelas ut.
  PÄ grund av att forskarrapporter undanhÄlls klassificeras försöksobjekten nu av förÄldrad diagnostik att lida av psykisk sjukdom. PÄ detta sÀtt manipuleras hela livsverk, familjer, arbeten ut, för att den olagliga forskningen inte skall avslöjas.

  Nedan följer nĂ„gra klipp ur VetenskapsrĂ„dets bok “DĂ€r Guld Glimmar BlĂ„tt” som redan 2007 pĂ„pekade att konventioner för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter inte lĂ€ngre kan tillĂ€mpas, nĂ„got som regeringen borde ha Ă„tgĂ€rdat eller informerat allmĂ€nheten om.

  Tankestyrning – ett nytt etiskt problem

  Att kunna koppla den mÀnskliga hjÀrnan till en dator via elektroder öppnar givetvis

  ocksÄ skrÀmmande möjligheter. Kommer det att gÄ att styra en mÀnniskas tankar?

  Det finns viktiga etiska aspekter av detta. Man skulle naturligtvis teoretiskt kunna styra hjÀrnans funktioner och modifiera mÀnniskors personlighet. Till exempel göra dem mer eller mindre aggressionsbenÀgna eller öka inlÀrningsförmÄgan genom att lÀgga pÄ kronisk stimulering. Det Àr som med allt annat, i och med att kunskapen finns kan man utnyttja den pÄ mÄnga sÀtt, sÀger Göran Lundborg.

  För att diskutera dessa frÄgor har de knutit en etikgrupp till projektet. Ulf Görman, etiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds Universitet, Àr en av deltagarna.

  En viktig del av den etiska bedömningen Àr att vÀga vinster mot risker. Med det kanske allra viktigaste Àr att visa respekt för den enskilda individen och den enskilda individens sjÀlvbestÀmmande menar Ulf Görman.

  Som exempel pÄ forskning som har gett viktig kunskap, men som var oetisk, nÀmner han försök frÄn andra vÀrldskriget dÀr forskare lÀt mÀnniskor ligga i iskallt vatten för att se hur lÀnge det överlevde. Ett annat exempel Àr en undersökning pÄ mentalsjukhuset Vipeholm i Lund under 1950-talet som bevisade att sockerbelÀggning pÄ tÀnderna leder till karies.

  En rad etiska deklarationer har kommit till för att förhindra liknande övergrepp pĂ„ mĂ€nniskor, bland annat Helsingforsdeklarationen. År 1997 undertecknade ocksĂ„ medlemsstaterna i EU ”Konventionen om mĂ€nskliga rĂ€ttigheter och biomedicin” i den spanska staden Oviedo.

  -De hÀr deklarationerna har kommit till som svar pÄ det missbruk av mÀnniskor som fanns under andra vÀrldskriget, sÀger Ulf Görman. Oviedokonventionen och andra europeiska regler har resulterat i ny lagstiftning i Sverige. Till exempel Personuppgiftslagen, som trÀdde i kraft 1998, och Lagen om etikprövning av forskning som avser mÀnniskor, som trÀdde i kraft 2004. Ulf Görman menar att nÀr vi gör en historisk tillbakablick, Àr det lÀtt för oss att skilja pÄ oetisk och etisk bra forskning.

  Men nu öppnar vi dörrar till ett okÀnt omrÄde dÀr vi inte vet hur vi ska tillÀmpa etiken. Vad ska man tillÄta och vad ska man inte tillÄta nÀr man kan göra elektrodimplantat som bÄde kan pÄverka och lÀsa av hjÀrnan? sÀger Ulf Görman.

  Han tar upp exemplet med att undersöka inlÀrning och minne.

  Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstÄ hur vi lÀr oss och mins saker, och dÀrmed ocksÄ varför vi glömmer och har svÄrt att lÀra oss. Samtidigt kan det uppfattas som en form av övergrepp att pÄ det viset titta in i vÄr mest privata mentala vÀrld, sÀger Ulf Görman.

  Sveriges regering fÄr genom sitt agerande medvetet anses undanhÄlla sig ifrÄn information om forskarövergrepp i Àmnet. Detta har gynnat utvecklingen av en svensk forskarregim med civil-militÀra intressen dÀr samarbete med USA inte kan uteslutas.

  BristfÀlliga och förmyndarliknande metoder i svensk psykiatrisk lagstiftning kan i dag gravt missbrukas och manipuleras av t ex tvÀrvetenskaplig forskning.
  MÀnniskor som implanterats manipuleras och idiotförklaras, dessa kan sedan utnyttjas i forskningsexperiment utanför lagen om etikprövning och informerat samtycke.
  Detta förfarande Àr grov mÀnniskohandel
  Forskarregimens förfaringssÀtt har inte bara skadat och skÀndat enstaka försökspersoner utan hela familjer, barn, livsverk, arbetsgivare och sociala vÀnkretsar slÄs ut.

  Psykisk sjukdom och vÄld. De verkliga orsakerna till vÄldsbrott och t ex vansinnighetsfÀrder med bil i gamla stan dÀr ett flertal mÀnniskor skadades diagnostiseras endast av förÄldrade diagnostikmetoder. VansinnighetsdÄden kan lika gÀrna vara en effekt av den komplicerade mÄngÄriga utvecklingen av nanoteknik, datorer och nÀtverksteknik för det nya mÀnniska-maskin-sprÄket.

  Internetbrott har alltid varit ett gissel och till gagn för kriminalitet, nÀr dessa teknologier nu börjat anvÀnds direkt pÄ hjÀrnan för kopiering av medvetandet och för kognitionsvetenskapliga studier Àr demokratin och samhÀllet hotat.

  Forskares rĂ€tt att fritt vĂ€lja metodik för inhĂ€mtning av mĂ€tdata tillsammans med den nya nanotekniken Ă€r en olycklig kombination som omedelbart mĂ„ste sĂ€ttas under granskning. Detta innan flera mĂ€nniskor förslavas eller mördas inom detta i dagslĂ€get av regeringen “godkĂ€nda” forskningsomrĂ„de. Utan tillsynsmyndighet kommer civil-militĂ€r forskning att kunna fortsĂ€tta att skena fritt i jakten pĂ„ patent/produkter/kunskap pĂ„ en numera globaliserad marknad.Det Ă€r pengar, inte etik som styr forskningen idag.

  Det Àr inte forskningen i sig som skall stopps, utan det grova missbruket och den okontrollerade situationen. I dagslÀget pÄgÄr dödliga experiment pÄ mÀnniskor mitt i samhÀllet, detta helt utan insyn. Hur stort mörkertalet Àr vet ingen.

  Denna forskning och utveckling utförs av grovt kriminella forskare pÄ mÀnniskor som inte Àr kriminella för att leda till system som skall identifiera terrorister, Äterfallsförbrytare och stalkers.šForskarnas tillvÀgagÄngssÀtt att tortera har uppkommit för att omrÄdet saknar lagstiftning. Resultatet blir att bevismaterial saknas.

  Att forskarna utvecklar och anvÀnder lÀrande datorer (turingtest) för att studera medvetande vid nedbrytning och död pÄ mÀnniskor gör detta omrÄde till en av mÀnsklighetens största och viktigaste etikfrÄgor nÄgonsin.

  Information om den dödliga forskningen finns endast i tvÄ lÀger. Hos forskarna och hos försöksoffren, forskarna kommer aldrig att ange sig sjÀlva.
  Varför denna forskning nu drabbar mĂ€nniskor som Ă€r vĂ€letablerade i samhĂ€llet finns ocksĂ„ ett svar pĂ„. DatorhjĂ€rnor och tillhörande mĂ€nniska-maskin-sprĂ„k Ă€r inte utvecklingsbart pĂ„ annat Ă€n “friska” mĂ€nniskor som lever ett aktivt liv i sin “naturliga miljö”

  Vad har regeringen att sÀga till alla de mÀnniskor som utsÀtts för denna grova flerÄriga tortyr som fortfarande pÄgÄr? Vad har regeringen att sÀga till offrens förÀldrar, fruar och barn som ocksÄ sakta plÄgas till förintelse av att vara pÄlÀsta och veta att denna tortyr och manipulation med lagstiftning sker i Sverige och har pÄgÄtt under 5 Är nu. Dessa mÀnniskor blir aldrig hela utan upprÀttelse.

  Ett omedelbart svar i denna frÄga krÀvs av regeringen

 9. Lilly K. U.K Apr 8th 2010

  Is an Artificial Brain possible at all ? Are motivation, fear, emotions, instincts, and all other ’special features’ we humans possess required and why ? What about the consciousness and subconscious ? Would an Artificial Brain work without the possibility to lie and on what base should stuff like attention and intuition be implemented ? Are neural networks the only answer or are other options preferable ?

 10. KTH Stockholm (Kista) Apr 22nd 2010

  As intelligence or sensory “amplifiers”, the implantable chip will generate at least four benefits: 1) it will increase the dynamic range of senses, enabling, for example, seeing IR, UV, and chemical spectra; 2) it will enhance memory; 3) it will enable “cyberthink” — invisible communication with others when making decisions, and 4) it will enable consistent and constant access to information where and when it is needed. For many these enhancements will produce major improvements in the quality of life, or their survivability, or their performance in a job. The first prototype devices for these improvements in human functioning should be available in five years, with the military prototypes starting within ten years, and information workers using prototypes within fifteen years; general adoption will take roughly twenty to thirty years. The brain chip will probably function as a prosthetic cortical implant. The user’s visual cortex will receive stimulation from a computer based either on what a camera sees or based on an artificial “window” interface.

 11. So what exactly am I talking about here? Simply put, it is the ability to use a small computer to feed information directly to the brain. This is now the stuff of science fiction, but according to the people doing the research, not all that difficult do accomplish. The end result is seen as a nano-computer, implanted under the skin somewhere on the body. This computer would be wirelessly updated and able to wirelessly transmit information to nano-implants in the brain. Eventually you could have all the information in the world available to your brain. Everyone could in theory, know everything.

 12. Thorwald Jun 28th 2010

  Hej Magnu Olsson SWEDEN;

  Det otroliga, det snabbserverande uttrycken “Synd, men omöjligt— av högre
  komplexitet—Man rĂ„kar pĂ„ dessa reaktioner var man Ă€n befinner sig pĂ„ energiskalorna;

  Jag bör om nÄgon kunna kÀnna dragen hos de reaktioner i mÀnniskan som spontant a l l t i d förnekar
  existensen av det psykiatrin gett namn, symtom (vilken bredd!) o s v

  Men hÀr hara vi ett slag av problem som Àr f ö r mediaintressant för att bara vinkas bort.
  SÄlunda: 1. Media kan göra goda affÀrer pÄ att med full kraft ta spets pÄ avslöjanden om hur
  HjÀrnornas krig pÄgÄr bakom Lyckta dörrar som en tredimensionell Kafka och Moment 22.

  En normalanpassad individ har icke en chans i detta myller av dementier, nyheter utan adress, hÀtska hatkrig i professurernas
  normaltillstÄnd om stora nya framsteg uppdagas;

  Och att vinna HjÀrnornas krig Àr en utopisk tanke, forskarna fÄr ofta baklÀxa pÄ de bataljer
  man genomstridit utan att ha fokus pÄ resultat.

  En reaktion som Àr enutmaning till alla dessa ^NANO- och övriga disciplinner dÀr articifiell mÀnniska
  skapas;

  O m det skulle vara mpöjligt att inplantera mottagare och sÀndare samt efterhÀrma vÄra hjÀrnors innersta koder -
  ja, skulle det dĂ„ inte vara fullt rimligt – ja, snarast ett ANSVAR frĂ„n samhĂ€llets sida! – att a) lindra de plĂ„gor de utsatta
  mĂ€nskliga “experimentmössen” dagligen, ja stundligen dygnet runt i ett evighetshjul, b) Skulle dessa i och för sig
  starka individer – som orkar stĂ„ ut, hur nu Ă€n plĂ„gan har för grogrund – inte kunna bringas till ett drĂ€gligt medverkande i reell
  forskning oc dĂ€r mĂ„let Ă€r attt stoppa “störningarna” samt jaga bort det som utan försökspersonens godkĂ€nnande pĂ„gĂ„r.

  Visst.
  Men politik Àr vanskligt.
  Jag föreslĂ„r att krafter som kan vinna gehör i det svenska valet denna sensommar—-att man letar fram kanaler sĂ„ att HjĂ€rnornas krig kommer i
  rampljuset i Sverige.
  DĂ€r finner vi “allt”; Ny tekniks spitzenkraft-Centrum.. S Thorwald Olsson
  blogg http://thorwaldscomeback.blogspot.com FIGUR: THORWALD oLSSONS BOKMÄRKE – SKAPAT 2010. hJÄRNORNAS KRIG, DEL 1.

 13. Ulf sweden Jun 30th 2010

  Jag tror att röster, tanketerror, filmer i huvet, migrÀn, epilepsi och muskelryckningar och konstiga hjÀrtklappningar alla kommer med tankeöverföring. Med enkelt sprÄk det Àr tankestrÄlning som överför detta. SÄ om man startar ett elektromagnetiskt fÀlt med t.ex en kopparprocessor (finns i gamecube) med ett program eller en sorts modul som gör ett bra fÀlt dÄ kan man ta bort alla dessa symptom och fÄ rikare klarare tankeförmÄga och mer vivid bÀttre minne och mer gjÀdje och lyxigare egna kÀnslor. Men ibörjan kan man inte prata sÄ bra men ens tanke Àr lÀtt att förstÄ.

  Jag tror ocksÄ man kan blockera det som sÀnds ut frÄn huvet (nanoradiovÄgor) och dÄ stÀngs mindcontrol av och man fÄr aldrig hicka eller huvudvÀrk.
  Peter

 14. HjÀrnchipet kopplas till nÀtverksteknik uppstÄr det nya kommunikationssprÄket syntetisk telepati.
  Med ett datachip i hippocampus kan man med lÀrande datorer och nÀtverkstekniken lÄta datorer utföra sprÄkavkodning och sedan rekonstruera hjÀrnans sprÄk i en datorhjÀrna. Detta Àr grunden för artificiell och kollektivt medvetande.

 15. Det Ă€r mĂ„nga personer inom lĂ€karvetenskapen och rĂ€ttsvĂ€sendet som vet vad som pĂ„gĂ„r bakom kulisserna – de borde bĂ„de varna allmĂ€nheten och omedelbart framtvinga en oberoende tillsatt grupp för att genomföra detaljerad granskning av ovan nĂ€mnda angelĂ€genheter!!
  Men det kommer de inte att göra dĂ€rför alla tĂ€nker enbart pĂ„ sina karriĂ€rer och inkomster! Den svenska statsmakten har under decennier stuckit huvudet i sanden vid klagomĂ„l – Ă€nnu vĂ€rre Ă€r, att enligt olika rapporter har det framkommit att de sĂ€tter in Ă€nnu mera teknologisk utrustning för bevakning, förföljelser och tortyr av den/de individer som framfört klagomĂ„l till rĂ€ttsvĂ€sen och andra myndigheter: “Business as usual!”

  Sveriges regering ingÄr i ett högst effektivt internationellt maskineri som kombinerar diplomati, militÀr, underrÀttelsetjÀnster, ekonomi, vetenskap och politiska operationer.

  Den internationella organisationen, den sĂ„ kallade “nya vĂ€rldsordningen” har sedan Marshallsplanen 1948, varit i fĂ€rd med att automatisera allt som gĂ„r att automatisera och styra i ett samhĂ€lle efter deras önskemĂ„l, det inkluderar ocksĂ„ mĂ€nniskors liv, som i sambandet ofta rĂ„kar ut för “politisk exkludering”.

  FrĂ„gan Ă€r hur vi medborgare kan befria oss frĂ„n regering och myndigheter för att befria oss sjĂ€lv frĂ„n deras “politiska exkludering”? DĂ„ demokratin och rĂ€ttsansvaret, Ă€r av samma dignitet som ett “ruttet Ă€pple”, Ă€r det meningslöst att vĂ€nda sig dit.

  SÄ hÀr uttalade sig Peter Westerholm, docent och medicinsk forskare, i ett tal vid Justitiedepartementets konferens Är 1986:

  “Vi mĂ„ste ocksĂ„ ta reda pĂ„ hur mĂ€nniskor upplever det som hĂ€nder dem, kanske till och med deras Ă„sikter, deras utvĂ€rderingar.

  Och det Àr helt klart att detta kommer att föra oss in i nÄgot som inte Àr helt legitimt territorium.

  Det faktum att data frĂ„n nervsystemet fortsĂ€tter flöda in i datorer i allt snabbare takt, beror pĂ„ det faktum att fler och fler mĂ€nniskor ansluts till systemet. Den ökande andelen sjukhus-, SÄPO- och Kriminalpolis-missbruk Ă€r byggd pĂ„ sinneskontroll-teknologi (mind-control technology) som har blivit vĂ€lutvecklad inom medicinsk forskning.”

  Det har förflutit 25 Ă„r sedan det förslaget framlades och ingen förbĂ€ttring har skett – utan tvĂ€rsom. Historiskt sett har staten alltid gynnat de grupper som kontrollerar den. Slutsats
??

 • misprint